Verenigingen

Aaisikerklup “Ald Hij”

Begrafenisvereniging “De laatste eer”

55+ soos

Biljartclub “Tot Ons genoegen”

Chr. plattelandsvrouwen

Damclub “Ons genoegen”

Dartclub Tersoal

Feestcommissie “Fan Feest Wis”

Fugelwacht Raerderhim e.o.

Gymnastiekvereniging

Jeugddamclub “De rappe strikers”

Jeugdtoniel “De twa doarpen”

Jeugdvogelwacht “De Lege Geaen”

Kaatsclub “Wei Wis” Raerd

Klaverjasclub Tersoal

Korfbalclub “De Lege Geaen”

“Los fan e man”

L.R.P.C. de Raerderhimruiters

Plattelandsvrouwen

Schaakclub

Sjongploech “Auke Roukes” 

Sloeproeivereniging “Den Bealch”

Speeltuincommissie Tersoal

Sportstichting “Kubus”

Stichting Dorpshuis ” De Tuolle”

Toneelvereniging “De twa dorpen”

Vereniging van Dorpsbelang Tersoal

Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs

Iisclub “Adam en Atze”

Iiswegencentrale Tersoal

Zangvereniging “Lytse Kreft”

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 + 5 =