Tersoal

Tersoal is een dorp met ongeveer 350 inwoners in de agrarische streek de Lege Geaen. Het is een actief dorp met een rijk verenigingsleven. Centraal in het dorp staat aan het kerkplein de historische kerk met daarachter het dorpshuis de Tuolle.

Tersoal werd vroeger het Klein Venetië van Friesland genoemd vanwege zijn vaarten en slootjes, die door het dorp liepen, en zijn nostalgische bruggen. Deze vaarwegen waren in die tijd voor de boeren en komelkers onmisbaar. Met hun pramen vervoerden zij hun vee en de melk. Ook het vervoer van hooi van hun graslanden ging op deze manier.

Tegenwoordig heeft het water vooral een recreatieve waarde. De Tersoalstersluis vormt de vaarverbinding voor de kleine recreatievaart naar het Sneekermeer. Zo kan men naar de Friese meren of de Middelzeeroute varen.

Vitus_kerk_tersoal_buro_wietze_dijkstra001 Vitus_kerk_tersoal_buro_wietze_dijkstra002

Dorp van “Trije rapen en in koal”

Tersoal, dorp gelegen in een agrarisch gebied in de streek “De Lege Geaën”. Ooit gelegen aan de boorden van de oude Middelzee op stroomruggen. Van ‘Zole’ was al in 1333 sprake toen hier een nieuw altaar werd gewijd in de Sint Vituskerk. Aan het kerkplein staat centraal in het dorp de kerk, waarvan zijn robuuste zadeldaktoren nog uit de Middeleeuwen stamt. Tersoal was eeuwen een vrij geïsoleerd dorp, bereikbaar via het water of langs oude voetpaden. Pas in 1866 kwam daar verandering in, toen een doorgaande grindweg werd aangelegd. In het dorp woonden veel boeren en arbeiders. Vooral voor en nog enkele decennia na WO II was het een dorp met redelijk veel middenstand.

In vroegere tijden was Tersoal het ‘Klein Venetië’ van Friesland met zijn vaarten en slootjes, die door het dorp liepen en met zijn nostalgische bruggen. Deze vaarwegen waren in die tijd voor de boeren en “komelkers” (keuterboeren) onmisbaar. Met hun pramen vervoerden zij hun vee. Ook het vervoer van hooi van hun graslanden ging op deze manier. Waar nu de kruising van Buorren en de Durk Dijkstrastrjitte is, was vroeger de aanlegsteiger (“It haad”) voor de melkboot In de zestiger jaren van de 20e eeuw is het uiterlijk van het dorp door de ruilverkaveling sterk veranderd. Bruggen en vaarten verdwenen.

Tersoal heeft toch nog als enig dorp in “De Lege Geaën” via de Tersoalstersluis een eigen vaarverbinding naar het Sneekermeer voor de kleine recreatievaart. Zo kan men naar de Friese meren of de Middelzeeroute varen. De Tsjerkefeart heeft verbinding met de Aldfeart (Oudvaart), waar tijdens de barre tocht van 1963 de schaatsenrijders van de Elfstedentocht langs kwamen richting Sneek. Tersoal is de laatste decennia een actief dorp gebleven; met een basisschool, twee kerken, een dorpshuis en een rijk verenigingsleven.

Tersoal is een dorp boordevol activiteiten in het groene hart van Fryslân.

tersoal