Bedrijven

 

Bedrijfsnaam

Branche

Meer informatie

De Túnwrotter

Tuinaanleg, bestrating

06-42687021

Gebr. Heeringa B.V.

Loon- en grondwerken

http://www.loonbedrijf-heeringa.nl/

Korrie’s Catering

Catering

http://www.korriescatering.nl/

Lykwicht

Massagetherapie en voetreflexologie

http://www.lykwicht.web-log.nl/

RJNiemarktproducties

Geluid, licht, decor

http://www.rjniemarktproducties.nl/

Wettersportbedriuw Lege Geaen

Haven, takelmogelijkheden, winterstalling, preamverhuur

http://www.wettersportbedriuwlegegeaen.nl

Albert Tromp Montage

Montage

06-14413435

 

domain expiration check . language conversion

Feesten

Samen met Sibrandabuorren wordt ieder jaar een dorpsfeest gevierd. Dit gebeurt het ene jaar in Tersoal en het andere jaar in Sibrandabuorren.

Het Pleinfeest wordt ieder jaar in en rondom “De Tuolle” gehouden.

School

K.N.S “De Reinbôge”

KNS “De Reinbôge” is een christelijke basisschool, gelegen aan de rand van het dorp en grenzend aan de weilanden.De school heeft van binnen verfrissende kleuren in ‘regenboog’-stijl, waarbij ieder lokaal heeft zijn eigen basis-regenboogkleur heeft.

Kijk voor meer informatie op www.dereinboge.nl .

language conversion .

Verenigingen

Aaisikerklup “Ald Hij”

Begrafenisvereniging “De laatste eer”

55+ soos

Biljartclub “Tot Ons genoegen”

Chr. plattelandsvrouwen

Damclub “Ons genoegen”

Dartclub Tersoal

Feestcommissie “Fan Feest Wis”

Fugelwacht Raerderhim e.o.

Gymnastiekvereniging

Jeugddamclub “De rappe strikers”

Jeugdtoniel “De twa doarpen”

Jeugdvogelwacht “De Lege Geaen”

Kaatsclub “Wei Wis” Raerd

Klaverjasclub Tersoal

Korfbalclub “De Lege Geaen”

“Los fan e man”

L.R.P.C. de Raerderhimruiters

Plattelandsvrouwen

Schaakclub

Sjongploech “Auke Roukes” 

Sloeproeivereniging “Den Bealch”

Speeltuincommissie Tersoal

Sportstichting “Kubus”

Stichting Dorpshuis ” De Tuolle”

Toneelvereniging “De twa dorpen”

Vereniging van Dorpsbelang Tersoal

Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs

Iisclub “Adam en Atze”

Iiswegencentrale Tersoal

Zangvereniging “Lytse Kreft”

Doarpskrant

De Tersoalster Courant verschijnt 4 keer per jaar. De kopij voor een volgend krantje graag op tijd inleveren bij de redaktie. E-mail: p.luhoff@chello.nl.

Het is mogelijk voor de bedrijven advertenties te plaatsen in het dorpskrantje.
Tarieven op aanvraag. Kleine advertenties van particulieren zijn gratis!

De redaktie bestaat uit:

  • Henk Looijenga
  • Wate Dijkstra
  • Marja Luhoff
  • Simon Buma

Redaktieadres: Buorren 31, 9014 CD Tersoal