B.S. Abma AGF Aardappelen, groenten en fruit

Buorren 25 9014 CE Tersoal
Tel: 0515-521216

buro wietze dijkstra – bouwkundig teken- en adviesburo

Koumelkerspaed 8-A
Tel: 06-30046294
bezoek website

Hoveniersbedrijf De Túnwrotter

Westerein 9 9014 CA Tersoal
Tel. 06 42687021
E-mail: info@detunwrotter.nl
bezoek website

Loonbedrijf Gebr. Heeringa

Tel:0515-521433
bezoek website

Korrie’s Catering

Koumelkerspaed 3 9014 CB Tersoal
Tel: 06-22755426
email: info@korriescatering.nl
bezoek website
 

Klussenbedrijf Varijant de Boer

Westerein 15 9014 CA Tersoal
Tel: 06-14450559

Yellow Drive

Johannes Buma
Buorren 2-A 9014 CE Tersoal
Tel: 0515 521 538

Warber Jachtservice

Tel: 0566-623370
Bezoek website

Wettersportbedriuw Lege Geaen

Tel: 0515-521304
bezoek website