Artikelen van tersoalsite

Bedrijven

  Bedrijfsnaam Branche Meer informatie De Túnwrotter Tuinaanleg, bestrating 06-42687021 Gebr. Heeringa B.V. Loon- en grondwerken http://www.loonbedrijf-heeringa.nl/ Korrie’s Catering Catering http://www.korriescatering.nl/ Lykwicht Massagetherapie en voetreflexologie http://www.lykwicht.web-log.nl/ RJNiemarktproducties Geluid, licht, decor http://www.rjniemarktproducties.nl/ Wettersportbedriuw Lege Geaen Haven, takelmogelijkheden, winterstalling, preamverhuur http://www.wettersportbedriuwlegegeaen.nl Albert Tromp Montage Montage 06-14413435   domain expiration check . language conversion

Feesten

Samen met Sibrandabuorren wordt ieder jaar een dorpsfeest gevierd. Dit gebeurt het ene jaar in Tersoal en het andere jaar in Sibrandabuorren. Het Pleinfeest wordt ieder jaar in en rondom “De Tuolle” gehouden.

School

K.N.S “De Reinbôge” KNS “De Reinbôge” is een christelijke basisschool, gelegen aan de rand van het dorp en grenzend aan de weilanden.De school heeft van binnen verfrissende kleuren in ‘regenboog’-stijl, waarbij ieder lokaal heeft zijn eigen basis-regenboogkleur heeft. Kijk voor meer informatie op www.dereinboge.nl . language conversion .

Verenigingen

Aaisikerklup “Ald Hij” Begrafenisvereniging “De laatste eer” 55+ soos Biljartclub “Tot Ons genoegen” Chr. plattelandsvrouwen Damclub “Ons genoegen” Dartclub Tersoal Feestcommissie “Fan Feest Wis” Fugelwacht Raerderhim e.o. Gymnastiekvereniging Jeugddamclub “De rappe strikers” Jeugdtoniel “De twa doarpen” Jeugdvogelwacht “De Lege Geaen” Kaatsclub “Wei Wis” Raerd Klaverjasclub Tersoal Korfbalclub “De Lege Geaen” “Los fan e man” L.R.P.C. […]

Doarpskrant

De Tersoalster Courant verschijnt 4 keer per jaar. De kopij voor een volgend krantje graag op tijd inleveren bij de redaktie. E-mail: p.luhoff@chello.nl. Het is mogelijk voor de bedrijven advertenties te plaatsen in het dorpskrantje. Tarieven op aanvraag. Kleine advertenties van particulieren zijn gratis! De redaktie bestaat uit: Henk Looijenga Wate Dijkstra Marja Luhoff Simon Buma Redaktieadres: […]