Tersoal

Tersoal is een dorp met ongeveer 350 inwoners in de agrarische streek de Lege Geaen. Het is een actief dorp met een rijk verenigingsleven. Centraal in het dorp staat aan het kerkplein de historische kerk met daarachter het dorpshuis de Tuolle.

Tersoal werd vroeger het Klein Venetië van Friesland genoemd vanwege zijn vaarten en slootjes, die door het dorp liepen, en zijn nostalgische bruggen. Deze vaarwegen waren in die tijd voor de boeren en komelkers onmisbaar. Met hun pramen vervoerden zij hun vee en de melk. Ook het vervoer van hooi van hun graslanden ging op deze manier.

Tegenwoordig heeft het water vooral een recreatieve waarde. De Tersoalstersluis vormt de vaarverbinding voor de kleine recreatievaart naar het Sneekermeer. Zo kan men naar de Friese meren of de Middelzeeroute varen.

Vitus_kerk_tersoal_buro_wietze_dijkstra001 Vitus_kerk_tersoal_buro_wietze_dijkstra002